Finspångs kommun

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte uppnått behörighet till nationellt program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler som gäller.

Utbildningen på Introduktionsprogrammen syftar till förberedelser eller introduktion till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Du kan inte få en examen från ett Introduktionsprogram. Däremot får du ett studiebevis på den genomförda utbildningen och betyg i de ämnen som avslutats.

En annan möjlighet för dig som ej är behörig till nationellt program är att gå kvar i grundskolan för att uppnå behörighet. Du har rätt att gå kvar i grundskolan i två år för att på så sätt slutföra utbildningen.

Studieupplägg

För att eleverna på Bergska gymnasiets introduktionsprogram ska nå målen i den individuella studieplanen arbetar vi på Bergska gymnasiet med:

  • små lärarledda undervisningsgrupper.
  • regelbundna enskilda samtal med mentor där fokus är coachning, språkutveckling, studieresultat, studieteknik och social utveckling.
  • ett nära samarbete mellan mentor, studie- och yrkesvägledare samt elev kring studieplanering och framtidsplaner.
  • att alla elever har tillgång till en specialpedagog.
  • datorn som verktyg i ett flertal ämnen. Detta ger eleven möjlighet att utveckla sina datakunskaper.
  • motivtionshöjande insatser utifrån elevens behov.

På Bergska gymnasiet finns följande introduktionsprogram:

Kontakt

Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-855 38
bergska.gymnasiet@finspang.se

Ekmans väg 12 612 36 Finspång

Jonny Dreij
Rektor
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-850 39
jonny.dreij@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång