Finspångs kommun

Studie- och yrkesvägledning

Eftersom framtidsfrågor är så otroligt viktigt för elever på gymnasiet har vi studie- och yrkes­vägledare på skolan som hjälper dig med dina funderingar och planer kring framtiden.

Tillsam­mans kan ni bolla idéer, söka kunskap om vilka krav som ställs på dig utifrån dina framtids­drömmar samt göra upp en plan för att nå dit du vill.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig vid val av kurser, inriktningar och uppföljning av studieplan.

Du erbjudes vägledningssamtal och information om:

 • Yrken och arbetsliv.
 • Utbildningar och utbildningsvägar.
 • Ansökningsförfaranden.

På skolans studie- och yrkesvägledningsavdelning finns informationsmaterial från högskolor och universitet, folkhögskolor, vuxenutbildning samt informationsmaterial från olika branscher.

Vad är vägledning?

Vägledning är en livsprocess som måste få ta tid. Den handlar om att du får kunskap om dig själv- vilka egenskaper, färdigheter, intressen och värderingar du har som person samt att få kunskap om olika yrken och utbildningsvägar som kan matcha din personlighet. När du hittat dig själv och har tillräckliga kunskaper om vilka yrken och utbildningar som passar dig bäst är du redo att göra ett väl genomtänkt beslut.

För att få gå kurser som inte ryms inom programmets 2 500 poäng behövs en ansökan om utökat program göras. Betyg i utökade kurser räknas endast med i jämförelsetalet om de krävs för behörighet eller om de ger meritpoäng. Rektor tar därför det i beaktande vid ansökningar till utökat program.

Följande tas i beaktande:

 • Tidigare studieresultat.
 • Möjlighet att klara kursen och den extra arbetsbörda den innebär.
 • Vad ska eleven använda kursen till? Har det förts dialog med mentor och SYV.
 • Finns det utrymme i elevens schema?

Arbetsgång:

 1. Ansökan om utökad kurs ska ske senast . Vanligtvis sker ansökan om utökad kurs inför år tre. Observera att även modersmål räknas som utökad kurs om den inte ryms inom programmets 2 500p.
 2. Elev tar kontakt med studievägledare och bokar ett samtal kring varför utökad kurs är önskvärd. Blankett fylls i under samtalets gång med motivering till varför rektor ska bevilja. Även studieplan bifogas. SYV lämnar sedan ansökan till rektor för beslut.
 3. Vid beviljad ansökan lämnar rektor denna till administratören för registrering. Administratören lämnar sedan blanketten till SYV som meddelar eleven beslutet och sätter in blanketten i pärmen med övriga valblanketter.
 4. Vid avslag lämnar rektor blanketten till SYV som meddelar eleven och vid behov bokas ett nytt samtal.

Smarta datum och länkar för dig som går i årskurs två och tre

Kontakt

Camilla Wikman

Camilla Wikman
Studie- och yrkesvägledare
Bergska gymnasiet

070-217 22 40
camilla.wikman@finspang.se