Finspångs kommun

Språkintroduktion

Språkintroduktionen vänder sig till ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Tyngdpunkten i utbildningen är det svenska språket, vilket ska skapa möjligheter till fortsatta studier på annat introduktionsprogram, nationellt program, annan utbildning eller arbetsliv.

Studieupplägg

På Bergska gymnasiets språkintroduktion ser vi varje enskild elevs behov och förutsättningar. Detta ligger sedan till grund för elevens individuella studieplan.
Den kan förutom svenska som andraspråk innehålla:

  • Ett flertal grundskoleämnen.

För att eleven på språkintroduktion ska nå målen i den individuella studieplanen arbetar vi på Bergska gymnasiet med:

  • små lärarledda undervisningsgrupper.
  • regelbundna enskilda samtal med mentor där fokus är coachning, språkutveckling, studieresultat, studieteknik och social utveckling.
  • ett nära samarbete mellan mentor, studie- och yrkesvägledare samt elev kring studieplanering och framtidsplaner.
  • att alla elever har tillgång till en specialpedagog.
  • datorn som verktyg i ett flertal ämnen. Detta ger eleven möjlighet att utveckla sina datakunskaper.
  • motivtionshöjande insatser utifrån elevens behov.

Språkintroduktion är avsedd att vara på heltid i högst två år, men kan förlängas med ett år vid behov.

Sök till Språkintroduktionen

Man söker till Språkintroduktionen genom att lämna en ansökan på gymnasiestudera.se.

Ansökan

Du gör en intresseanmälan via gymnasiestudera.se.

För mer information och hjälp med ansökan kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Camilla Wikman
Studie- och yrkesvägledare
Bergska gymnasiet

070-217 22 40
camilla.wikman@finspang.se

Sofia Arnell-Johansson
Tf rektor Bergska gymnasiet, Bergska skolan Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

070-387 23 38
sofia.arnell-johansson@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

AnneMarie Vind
Lärare IM
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

072-505 95 44
annemarie.vind@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång