Finspångs kommun

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som inte är behöriga till ett nationellt yrkesprogram, men som är motiverade att genomföra en yrkesinriktad utbildning. Syftet med utbildningen är att skapa kunskaps­mässiga och sociala förutsättningar för eleven att komma ut i arbetslivet eller vidare studier.

Utbildningens mål

Studierna inom introduktionsprogrammet förbereder eleven för arbete inom det yrkestudierna riktar sig mot. Elever som under tiden på yrkesintroduktionen uppnår behörighet kan söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram.

Studieupplägg

Studierna på Yrkesintroduktion bedrivs på heltid och kan vara i upp till tre år. Eleven läser yrkeskurser som är hämtade ur gymnasieskolans nationella program. Även grundskoleämnen kan läsas. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Arbetsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. I årskurs 2 och 3 kan utbildningen ske i lärlingslikande form.

Vårt utbud

Bergska gymnasiet erbjuder Yrkesintroduktionen (IMYRK) inom Bygg- och anläggning.

Till hösten 2024 erbjuder vi yrkespaket inom husbyggnad (se bifogad plan).

Du förbereder dig för arbete inom yrket genom att bland annat lära dig om metoder och arbetssätt inom branschen. Du lär dig även att hantera material, verktyg och maskiner.

Ansökan

Du söker till yrkesintroduktion via gymnasiestudera.se.

För mer information och hjälp med ansökan kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Camilla Wikman
Studie- och yrkesvägledare
Bergska gymnasiet

070-217 22 40
camilla.wikman@finspang.se

Sofia Arnell-Johansson
Tf rektor Bergska gymnasiet, Bergska skolan Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

070-387 23 38
sofia.arnell-johansson@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

AnneMarie Vind
Lärare IM
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

072-505 95 44
annemarie.vind@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång