Finspångs kommun

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan består av nationella program och individuella program. Studietiden är fyra år.

Den anpassade gymnasieskolan på Bergska Gymnasiet har stark koppling till skolans övriga verksamheter genom våra gemensamma lokaler och aktiviteter.

Vår verksamhet är utåtriktad. Du har arbetsplats­förlagt lärande (så kallad APL) eller praktik, under hela din studietid. Dessutom ges möjlighet att göra studiebesök och resor. Vi använder oss av ett projektinriktat arbetssätt där vi lär oss i ett meningsfullt sammanhang. Målet är att du efter avslutade studier ska ha en god grund att stå på inför kommande vuxen- och yrkesliv.

För att kunna ge dig så bra förutsättningar som möjligt inför vuxenlivet samarbetar vi med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LSS‐ handläggare och kommunens arbetslivs­hand­läggare.

Den anpassade gymnasieskolan på Bergska gymnasiet erbjuder:

Kontakt

Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-855 38
bergska.gymnasiet@finspang.se

Ekmans väg 12 612 36 Finspång

Jonny Dreij
Rektor
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-850 39
jonny.dreij@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Sofia Arnell-Johansson
Samordnare anpassad gymnasieskola Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

sofia.arnell-johansson@finspang.se